Basis GGZ


Wat houdt behandeling in?

Psychologische behandeling richt zich op jouw gevoelens, gedachten en gedrag en hoe deze elkaar beïnvloeden. Meestal kortdurende behandelingen gericht op persoonlijke mogelijke instandhoudende factoren van de lichamelijke klachten. Behandeling kan (deels) online, in persoon of in een groep zijn. Voorbeelden: voorlichting, mindfulness, ontspanningstherapie, zelfmanagement, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte interventies, positieve psychologie, traumabehandeling (bijvoorbeeld EMDR), acceptance and commitment therapy. 

Hoe gaat verwijzing en wie betaalt? 

Voor behandeling van volwassenen kan de huisarts, medisch specialist en specialist ouderengeneeskunde verwijzen. Voor behandeling van jeugdigen zijn ook de jeugdarts en wijkteams van de gemeenten aangewezen als verwijzer.


Voorbeelden

  • Burn-outklachten en vermoeidheid na een auto-ongeval: de psycholoog biedt een online begeleid zelfmanagement programma waarin je leert hoe je zelf weer regie kunt voeren en grip krijgt op he klachten. Daarnaast krijg je vijf verdiepende gesprekken met mindfulness en oplossingsgerichte interventies. 
  • Druk op de borst bij een oudere: je krijgt EMDR behandeling om de nare ervaring die je hebt gehad toen je eerste keer pijn op de borst kreeg te verwerken. Daarna volg je in een groep onder leiding van een verpleegkundige acceptance and commitment therapy. Dit is een therapievorm waarbij je hulp krijgt jouw lichamelijke klachten te leren accepteren en je je meer gaat richten op wat jij belangrijk vindt in jouw leven.