Wat zijn ALK?


Wat zijn Aanhoudende Lichamelijke Klachten oftewel ALK?

ALK zijn lichamelijke klachten die langer duren en invloed hebben op iemands leven. Het kunnen klachten zijn door een bekende ziekte, of klachten waarvan de oorzaak onbekend blijft. Het kunnen allerlei soorten klachten zijn, bijvoorbeeld pijn of vermoeidheid of maag-darmklachten. Iedereen kan ALK krijgen; ALK komen bij kinderen en ouderen voor.

Als er een bekende ziekte is waarvoor een behandeling is, kan die worden toegepast. Maar dat helpt niet iedereen van de klachten af. En soms is de onderliggende ziekte dus niet bekend. Maar ook dan kan er iets aan de klachten worden gedaan.

Behandelingen voor ALK richten zich op de factoren die van invloed zijn op de ALK. Dat kunnen lichamelijke factoren zijn, zoals de manier van bewegen. Dat kunnen psychische factoren zijn, zoals piekeren over de klachten. En dan kunnen sociale factoren zijn, zoals onbegrip op het werk of van de omgeving. Door deze factoren aan te pakken kan het lichaam weer herstellen en kunnen de klachten minder worden.

Voor iedereen zullen andere factoren een rol spelen. Als lichamelijke factoren heel belangrijk zijn zal iemand eerder een fysiotherapeut bezoeken. Als psychische factoren belangrijker zijn zal een psycholoog logischer zijn. En als de klachten heel ernstig zijn, zijn er vaak meer zorgverleners samen nodig. In het ALK netwerk Salland willen we graag dat mensen met ALK zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komen. Daarom werken we met zijn allen samen, en proberen we bruggen te slaan tussen de verschillende zorgverleners.

Meer informatie over ALK is hier te lezen. Ook is er hier informatie over hoe ALK ontstaan en hier over de rol van de hersenen bij ALK. De verschillende behandelingen bij ALK staan hier beschreven. Informatie voor kinderen en jongeren met ALK en hun ouders staat hier.