Activiteiten


Regionale bijeenkomsten

Binnen het ALK netwerk Salland zijn regelmatig bijeenkomsten waarin zorgverleners uitleg geven aan elkaar over hun benadering. Aan deze bijeenkomsten nemen ook patiënten uit het patiëntenpanel van Dimence Alkura deel.

De volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 3 Juni. Dan is er een avondprogramma. In de avond maken we zoals gebruikelijk kennis met zorgverleners rondom een bepaald thema.

Zet het alvast in de agenda!

Consultatie mogelijkheden

In de beveiligde omgeving van de Siilo app kunnen zorgverleners binnen het ALK netwerk Salland vragen over de behandeling van patiënten voorleggen aan andere zorgverleners. Zorgverleners kunnen zich aanmelden voor deze Siilo app via l.tak@dimence.nl.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het ALK netwerk Salland wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar samenwerken. Dit gebeurt door Nick Mamo in het kader van het Europese ETUDE project. ETUDE heeft financiële steun ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-subsidieovereenkomst nr. 956673.