Ergotherapie


Wat houdt behandeling in?

Ergotherapie helpt je om weer (opnieuw) dagelijks dingen te kunnen doen. Voorbeelden zijn: jezelf wassen en aankleden, koken, stofzuigen, fietsen, huiswerk maken en sporten. De ergotherapeut kan oefeningen aanbieden, helpen dingen anders uit te voeren dan je gewend was of hulpmiddelen aanraden. 

Hoe gaat verwijzing en wie betaalt?

Verwijzing is niet nodig. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering (max. 10 sessies), precieze vergoeding afhankelijk van aanvullende verzekering. 


Voorbeelden

  • Longcovidsyndroom: de ergotherapeut helpt je om je dag beter in de delen en met prikkels om te gaan, bijvoorbeeld door op sommige momenten een koptelefoon te gebruiken. 
  • Pijnklachten benen: de ergotherapeut onderzoekt of er bij jou beïnvloedbare factoren zijn die herstel van de pijn belemmeren. Je krijgt oefeningen om zelf thuis te proberen. Ook komt de ergotherapeut bij jou thuis om te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn zodat je weer zelf kunt koken.