Hoogspecialistische multidisciplinaire GGZ


Wat houdt behandeling in?

Jouw behandeling uitgevoerd door een team met verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld psychiater, arts, psycholoog, verpleegkundige, gezinstherapeut, fysiotherapeut, psychomotoor of creatief/dramatherapeut. Behandeling wordt sterk gepersonaliseerd, waarbij klachten en problemen en hun onderlinge samenhang worden onderzocht en biologische, psychologische en sociale factoren die hierop van invloed zijn. Dit wordt uitgewerkt in een op de persoon en diens omstandigheden toegespitst behandelplan. Vaak wordt er samengewerkt met andere betrokken zorgprofessionals in het medisch en sociaal domein.

Hoe gaat verwijzing en hoe wie betaalt?

Voor behandeling van volwassenen kan de huisarts, medisch specialist en specialist ouderengeneeskunde verwijzen. Vergoeding uit basispakket. Voor behandeling van jeugdigen zijn ook de jeugdarts en wijkteams van de gemeenten aangewezen als verwijzer en loopt bekostiging via gemeenten. 
Verwijzing is vooral geïndiceerd als er sprake is van hoogspecialistische criteria (o.a. eerdere behandeling in ggz voor lichamelijke klachten geen effect en/of er is sprake van andere somatische of psychische aandoeningen waarbij rekening moet worden gehouden in de behandeling. 


Voorbeelden

  • Functionele wegrakingen, een post-traumatische stressstoornis, autisme en een licht verstandelijke beperking, bij wie ggz behandelingen vastlopen: je krijgt een gepersonaliseerd behandeltraject met educatie, EMDR, hypnotherapie, verpleegkundige structurerende contacten, gezinstherapie, psychomotore therapie. Aan het einde van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. 
  • Twintig jaar lang bestaande multiple pijnklachten en rolstoelgebondenheid, bij iemand met multiple sclerosis en emotieregulatieproblemen door een hechtingsstoornis: er een gepersonaliseerd behandeltraject gestart met digitale contacten, huisbezoeken en later lichaamsgerichte mentaliserende psychotherapie, fysiotherapie, samenwerking met behandelend neuroloog en medicatie. Uiteindelijk vindt er overleg en overdracht plaats naar langdurige ondersteuning vanuit het sociaal domein.