Medisch-specialistische revalidatie


Wat houdt behandeling in?

Je krijgt een behandelprogramma gericht op chronische pijnklachten (van het bewegingsapparaat) uitgevoerd door een team van deskundigen, bijvoorbeeld een revalidatiearts, fysiotherapeut, bewegingsagoog, psycholoog en/of maatschappelijk werker. 

Hoe gaat verwijzing en wie betaalt?

Verwijzing door huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts, vergoeding vanuit basispakket. 


Voorbeelden

  • Ernstige chronische rugklachten en neiging tot doorgaan en overbelasten: je leert in het revalidatiecentrum over factoren die invloed hebben op de pijn. Daarna wordt er een revalidatiebehandeling geboden van enkele maanden. Psycholoog, fysiotherapeut en revalidatiearts zijn betrokken. Bij ontslag ervaar je regie over haar klachten en ben je gestart met re-integratie op je werk.
  • Nekpijn na een verkeerongeval: klachten houden aan ondanks langdurige behandeling bij fysiotherapeut. Instandhoudende factoren worden in kaart worden gebracht. Nadat deze duidelijk zijn vindt er een behandeling plaats van enkele maanden, waarbij psycholoog, fysiotherapeut en revalidatiearts betrokken zijn. Bij ontslag lukt het weer om je kinderen zelf naar school te brengen.