Medische psychologie


Wat houdt behandeling in?

Psychologische behandeling richt zich op jouw gevoelens, gedachten en gedrag en hoe deze elkaar beïnvloeden. Medisch psychologen zijn gespecialiseerd  in de behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten, rouw en acceptatieproblemen bij somatische aandoeningen (bijv. kanker, hartinfarct of auto-immuunaandoening). Bij een bepaalde combinatie van (psychische/lichamelijke) klachten kan er worden gesproken een somatisch-symptoomstoornis of een functioneel neurologische stoornis. Verschillende behandelingen kunnen worden toegepast, afhankelijk van relevante kwetsbaarheids- uitlokkende of instandhoudende factoren die per persoon kunnen verschillen. Behandelvormen kunnen uiteenlopend zijn: (cognitieve) gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, schematherapie, traumabehandeling, hypnotherapie, (lichaamsgerichte) psychotherapie, etc.

Hoe gaat verwijzing en wie betaalt? 
Verwijzing alleen door medisch specialist in het ziekenhuis; vergoeding vanuit basispakket. 


Voorbeelden

  • Pijnklachten bij Ehlers-Danlos syndroom en identiteitsproblemen: je krijgt na diagnostiek op basis van het gevolgenmodel behandelinterventies gericht om mogelijke herstelbelemmerende factoren te doorbreken. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke manieren je in je leven geleerd hebt om met gevoelens en situaties om te gaan. Je wordt verwezen voor schematherapie om je vaardigheden uit te breiden om met bepaalde gevoelens en situaties om te gaan.
  • Flauwvallen en benauwdheid bij een kind: er wordt een probleemanalyse gemaakt en ademhalingsoefeningen, hypnotherapie en visualisatie-oefeningen en zelfbeeldinterventies toegepast.