Sociaal domein


Wat houdt hulp in?
In het sociaal domein, kun je hulp vinden bij het op orde krijgen van je dagelijks leven, je financiën, het uitbreiden van contacten of emotionele steun. Bij aanhoudende lichamelijke klachten weten we dat dit kan samengaan met overbelasting in de thuissituatie, geldzorgen of verlies van contacten, en dat dit hierdoor de klachten soms zelfs verergeren. Daarom is het goed om te kijken of ondersteuning hierbij jouw situatie kan verbeteren. In het sociaal domein vind je bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, huishoudelijke hulp, ambulante begeleiders (mensen die je thuis helpen je dagelijks leven te regelen en helpen in contact met instanties) en inloopcentra/wijkcentra, waar je andere mensen kunt ontmoeten, hulp kan krijgen of waar je juist ook iets voor anderen kunt gaan betekenen. 

Hoe werkt verwijzing en wie betaalt:
Het verschilt per gemeente hoe hulp uit sociale domein geregeld en betaald wordt (uit gemeentelijke financiering, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet) en of voor sommige hulp ook een eigen bijdrage gevraagd wordt. Vaak kan je jezelf aanmelden (bijvoorbeeld via de website van de gemeente, in de bibliotheek op bij een gemeentehuis) of je huisarts kan hierbij helpen.


Voorbeelden

  • Jongvolwassene met meerdere aanhoudende lichamelijke klachten, zonder veel steun: een maatschappelijk werker kan je helpen met het regelen van geldzaken (bijvoorbeeld uitkering), vinden van woonplek en voorstellen om deel te nemen aan een project om een maatje te vinden.
  • Pijn en psychische problemen: je kan naar een zelfregiecentrum gaan om koffie te drinken, een herstelcursus te volgen en lotgenoten te ontmoeten waar je ook weer veel nieuwe dingen van kunt leren.
  • Jong gezin met een ouder met chronische ziekte, waardoor deelname aan gezinstaken lastig gaat. Tijdelijk extra kinderopvang met een sociaal medische indicatie kan even wat meer lucht in de thuissituatie geven en de kinderen kunnen hun extra aandacht krijgen.