Specialistische GGZ (monodisciplinair)


Wat houdt behandeling in?

Psychologische behandeling richt zich op jouw gevoelens, gedachten en gedrag en hoe deze elkaar beïnvloeden. Bij een bepaalde combinatie van lichamelijke en/of psychische klachten kan er worden gesproken van een aandoening, bijvoorbeeld een somatisch-symptoomstoornis of een functioneel neurologische stoornis. Het stellen van een diagnose geeft duidelijkheid over welke behandeling voor jou het meest passend is. Verschillende behandelingen kunnen worden toegepast, afhankelijk van welke relevante factoren ertoe geleid hebben dat klachten zijn ontstaan en/of aanhouden. Behandelvormen kunnen uiteenlopend zijn: (cognitieve) gedragstherapie, traumabehandeling, hypnotherapie, (lichaamsgerichte/sensorimotor) psychotherapie, acceptance and commitment therapy, schematherapie et cetera.  

Hoe gaat verwijzing en wie betaalt?

Voor behandeling van volwassenen kan de huisarts, medisch specialist en specialist ouderengeneeskunde verwijzen. Vergoeding uit basispakket. Voor behandeling van jeugdigen zijn ook de jeugdarts en wijkteams van de gemeenten aangewezen als verwijzer en loopt bekostiging via gemeenten. 


Voorbeelden

  • Chronische pijn: je krijgt traumabehandeling gericht op beangstigende pijnervaringen en leert met cognitieve gedragstherapie de activiteiten die je door de pijn bent gaan vermijden weer aan te gaan.
  • Vermoeidheid: je krijgt cognitieve gedragstherapie door een psycholoog aan de hand van een behandelprotocol speciaal ontwikkeld voor chronische vermoeidheid. 
  • Schokkende bewegingen: je krijgt hypnotherapie en katalepsie-inductie door een psycholoog en leert beter om te gaan met stress.