ALK netwerk Salland

Een netwerk ter verbetering van de zorg voor mensen met Aanhoudende Lichamelijke Klachten.

Leer meer over ALK

Het ALK netwerk Salland richt zich op een betere samenwerking tussen zorgverleners die zich bezighouden met de behandeling van patiënten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten door een lichamelijke ziekte of met onbekende oorzaak.

Behandel
mogelijkheden

Binnen het ALK netwerk Salland werken zorgprofessionals met verschillende achtergronden.

Activiteiten

Het netwerk organiseert regionale bijeenkomsten voor zorgprofessionals en biedt mogelijkheden voor overleg over patiënten. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht.

“Goede zorg voor ALK begint bij
samenwerken in de regio”

LINEKE TAK
Psychiater Dimence

“Het netwerk geeft mij een goed beeld van
opties in deze regio”

FLORE BOORSMA
Kaderhuisarts GGZ

“Fysiotherapeuten spelen een belangrijke rol
in de behandeling van ALK”

ELSE LUDDEN
Fysiotherapeut